התמחותו המשפטית של עורך-הדין עמיר קרני הינה בענייני - המעמד האישי, על הרבדים השונים הכרוכים בו: החל מנושאים הקשורים למישור הרכושי-ממוני, שבין בני-הזוג (הנשואים, טרום-הנישואין, והידועים-בציבור): עבור לענייני-האפוטרופסות וכל הנוגע לילדיהם הקטינים של בני הזוג, לרבות: חטיפות-ילדים ממשמורתו של ההורה, והחזרתם לארץ-המוצא בהתאם לחוקים הנהוגים, הן במישור המשפט הבינלאומי הפרטי, והן בהתאם לדיני מדינת ישראל: וכלה בהתדיינויות הקשורות בגירושין - בין כתלי בית הדין הרבני, לדרגותיו השונות.

  • הנסיון הרב בליטיגציה בבית המשפט העליון, וכן בבתי המשפט המחוזיים השונים, לרבות: כערכאות ערעור שונות - מהווה מטבעו תחום מומחיות בלתי נפרד.

  • בנוסף קיימת התמחות משנית במשפט-העבודה האינדיבידואלי, וכל הקשור בתובענות שבין עובד ומעבידו, לרבות התייחסות עיונית-ספציפית בשאלות הפרלמינאריות המהותיות בתחום, דוגמת: קיומם של יחסי עובד-מעביד, וכיו"ב.

  • לעורך-דין קרני ניסיון מקצועי עשיר במאבק למען משמורת-משותפת לטובת הילדים הנקלעים לסכסוך מתגלע בין הוריהם; ב"חטיפות" ילדים בין מדינות ("אמנת האג"), וזכות ההורה להגר לחו"ל. בעל מומחיות מיוחדת - בחטיפות ילדים בינ"ל; ובענייני המעמד - האישי - לרבות במישור הבינ"ל.

עורך-הדין עמיר קרני מציע במקביל מסלול-גישור; הן במישור האזרחי הרגיל, והן בגישור-משפחה.